PanaTeneele si Încheierea Rit. MaTronAlia Cu Însămânțările De Primăvară =24.03.2018.

In jos

PanaTeneele si Încheierea Rit. MaTronAlia Cu Însămânțările De Primăvară =24.03.2018.

Mesaj  Dacul din Lakhma la data de Mier 28 Mar 2018 - 19:51

1 >24.03.2018

-Azi este A 24-A Zi A Lunii Martie, Luna DakhiaHana,

care Poarta Numele Mamei Lui TraGoPedos,
Luna Însămânțărilor, Luna Puterilor Lui DakhiaHana, Is, Maat, Iunona, Innana,
MasaGeta, GeTona, AhaLya, DakhsHeora,
SarmiGeția, Geea, Hera, Demetra, Ianus, Ares și Marte.


-Ieri A Fost Ultima Zi și Azi Se Încheie Ritualurile MaTronAlia

Cu Însămânțările De Primăvară, începute pe 1 Martie,
Ritualuri Ale Vieții Care S-a Reânsuflețit și S-a Reânnoit, Timp De 9+7+7 Zile.


-La fel, Ieri A Fost Ultima Zi iar Azi Se Încheie și

Ritualurile Caselor, A Vetrelor și Altarelor Dacilor,
Ritual De Binecuvântare A Caselor, A Vetrelor și Altarelor Dacilor
Care S-a Desfășurat Timp De 10 Zile.

"La Mulți Ani!
- Fiilor și Fiicelor Soarelui Crucii Din Inimile Lui Zamolxe și Is!

La Mulți Ani!
- Lor și Celor Pe Care Ei Îi Poartă În Inimile Lor!

Să Trăiți, Reânsuflețiți,
Toți Anii Timpului Vostru,
Binecuvântați În Soarele
Și În Credința Crucii Voinței Vieții Din Inimile Voastre!"

PHarAnAmin.
---
>>Azi este Ultima Zi A:


>Ritualului Tronului Lui Is,

Ritualul Isis KhaDroma - Isis Akhet,
Un Ritual De 12 Zile Al Reânsuflețirii, Al Renașterii și Al Fertilității,
așa cum spune Is.


>A Ritualului De 12 Zile în care,

Is își împlinește Ritualurile Stând Așezată Pe Tronul Ei,
În Timp Ce Binecuvântează Semințele Noii Vieți Din Cerul În Care Am Intrat.


>A Ritualului Zeiței Hestia, Ritual De 12 Zile

Al Reânsuflețirii și Al Reânnoirii Puterii Focurilor Hestiei
și Ale Preoteselor Ei, Preotesele Vestale,
Focuri Care Ard și Trăiesc În Toate Zeițele.


>A Ritualului Masikha Magha Maha ShivaRaTri,

Ritual De 10 Zile Al Unirii Dintre Shiva și Shakti,
Dar și pentru Ziua De Naștere A Lui Shiva Linga.


2 >24.03.2018


-Azi este PenUltima Zi A Ritualului Lui Is, Ritualul

PHarTerZEOmisPamyLia - PHarTerZEOmisPamyLios,
Ritualul De Ungere și De Sfințire A Reânsuflețirii și A Înnoirii Puterii Harului
Marilor Preoți Ai Marii Porți A Lui Isis El Hagar Ikenty, În Preoții
PHarAneRePahOs și PHarAstaNerkhis, Armonia/Puterea Lui,
Dar și A Celorlalți Mari Preoți Ai Porților Ei,
Preoți Care Au De Ajuns Mai Adânc În Tabernacolul Ființei Fiecăruia.


-Azi Am Intrat În Ultimele 3 Zile Ale Ritualurilor LiberAlii,

Ritualuri Pentru Dezlegarea Puterilor Sufletului,
împlinite de Liber și Libera, Timp De 12 Zile.


-Azi este A 29-A Zi, PenUltima Zi A Lunii Puterii Lui TraGoPedos,

A 29-A Zi A Capului Primăverii,
A Capului Vieții Care Se Reânsuflețește
și Renaște În Noi și În Natura Din Jurul Nostru.


-Azi este Ajunul Zilei De BunaVestire,

care este Cea De-a 3-A Zi A Marii Puteri Din Luna Lui TragoPedos,
când Se și Încheie Luna Puterii Lui TragoPedos/DragoBete.


-Azi este Ziua PHarTerTaAnAnkhTios,

adică Ziua Ritualului Ascuns Al Soarelui Voinței Din Inimă,
Ritual Prin Care Chemăm În Noi
Sămânța Soarelui Voinței Din Inima Fiecăruia
=Voința Puterii Vieții=.


-Zamolxe ne spune că,

Ritualul și Binecuvântarea Începute Azi
Cheamă În Noi Voința Care Să Dezlege Suflarea Voinței
Care Reânsuflețește Puterea Voinței Vieții, adică
Acea Putere Prin Care Dăm Viață, Reânsuflețim Tot Ceea Ce Este Mort În Noi,
Puterea Prin Care Dezlegăm Drumul Soarelui Voinței
Care Se Reânsuflețește și Se Înnoiește În Noi, Dar și În Alții.


-Azi/Aseară A Început și Ritualul PanaTenee,

Un Ritual Sacru De 9 Zile Pentru Reânsuflețirea Puterilor
-Focului,
-Apei și
-Pământului Din Triadele:


1.

DakhiaHana,
DraGaisia,
KaLusio;


2.

Iunona,
Minerva,
Jupiter;


3.

Minerva,
Artemis,
DionYsos.


3 >24.03.2018


>>Azi este A 2-A Zi A Celor 3 Ritualuri Însuflețitoare și Înnoitoare

Ale Puterii Voinței Iubirii Din Inimă, Ritualuri Care Se Împlinesc, Toate,
Prin Puterea Harului PHarAiTer PHarZalPHarTerEonkhis HiminaiPHarTer,
adică,
Prin Harul Celui Renăscut și Înălțat,
Prin Puterea PHarTerPHarAminTios - Puterea Voinței Ochiului Harului:


>Ritualul TauTer PHarZalPHarTerEonkhis

PHarTerAion PHarAminTerOn,
Ritual Al Puterii Lui Dumnezeu,
Unită În Sămânța Sufletului Care A Zămislit Totul = în Aion,


>Ritualul De Reânsuflețire și De Sfințire

A Puterii Cuvântului și A Gândului Nerostit,


>Ritualul PHarHarAminTios AiTer

PHarHiminai PHarZalPHarTerEonkhis,
Ritual Ascuns Al Reânsuflețirii Sămânței Soarelui Din Inima Fiecăruia.


-Azi este A 4-A Zi A Ritualului Focurilor Sfinte Ale Soarelui,

Un Ritual Magic Prin Care Se Trezește Pământul,
Pentru A Primi Puterile Reânsuflețitoare, Înnoite și Înnoitoare Ale Vieții.


-Azi este și A 4-A Zi A  Ritualului PuruSham RijasKajyia,

Ritual Condus De Shiva ViruPaksha cu Shakti, Parvati, SarasWati,
MahaLakshmi și Marii Preoți Ashwini = DasRa cu NaSatya - Armonia Lui,
Prin Care Se Unesc Focurile Gariha - Focurile Jertfelor Ființei,
cu Focurile DakhsinaKHara - Focurile Harului Începutului.


-Azi este A 4-A Zi, Din Cele 9 Zile Ale Ritualului Tarr,

Ritualul Tuturor Jertfelor,
Jertfe Care Se Unesc Pe Altarul Tarr, Altarul Zeiței Anna PeRena.


>>Azi este A 6-A Zi A Celor 3 Ritualuri Importante:


>1. Ritualul UtHara PHaLgunya,

Ritualul Căsătoriei Lui Shiva cu Shakti.


>2. Ritualul AmaLakhi EkaDashya,

Pentru Ziua Lui Vishnu și Lakshmi.


>3. Ritualul Vasanta DakHan Utsawa,

Un Ritual Al Primăverii, Al Lunii PHaLgunya, Ritual De 21 De Zile,
Pe Care Îl Fac Shiva, Vishnu și Krishna,
Un Ritual Al Luminii Care Învinge Întunericul,
Al Puterii Dumnezeiești, Care Învinge Puterea Demonică Din Om.


-Azi e A 7-A Zi Ferie,

În Care DionYsos și Preotesele Basaride
Pregătesc Ritualul Ieșirii Din Peșterile Întunecate Ale Ființei.


4 >24.03.2018


-Azi Se Încheie Prima Serie De 7 Zile A Ritualul De Unire

+A Dumnezeului De Lumină,
+Cu Dumnezeul De Întuneric, Din Cerurile De Jos Ale Ființei,
Ritual De 7+7+7 Zile (p.pe 7 Aprilie), condus de Is,
împreună cu Shiva și AnAmon - Zeul Sufletului Ființei, venit de la Is,
Dar și împreună cu
GaoCitra - Cel care este Dumnezeul Sămânței De Lumină.


-Azi este A 12-A Zi A Ritualului Lakshmiay JayantiYana,

Pentru Ziua De Naștere A Zeiței Lakshmi, Armonia Lui Vishnu,
Dar și Pentru Cei În Care Trăiește Lakshmi,
Ritual care Ține Toată Luna Martie.


-Azi A Început Cea De A 3-A Serie De 7 Zile

A Ritualului KharYsTios DaKHsos, Ritualul Bardoșilor,
Ritualuri De Jertfă și De Dăruire Ale Preoților Daci,
Făcute Timp De 44 De Zile, în serii de 7+7+7+7+7+7+3 Zile,
Prima Zi Fiind Ziua Jertfei Bardoșilor,
iar Ultima Zi Va Fi Ziua Dăruirii Bardoșilor.

"KHarYsTios!
KHarYsTios DakHsos!
Cu Moartea Pe Moarte Călcând!"

PHarAnAmin.
---

-Azi este A 24-A Zi A Ritualului Olyji, Condus De Shiva, Timp De 40 De Zile.

-Azi este A 41-A Zi

A Ritualului Împlinit De Zamolxe cu Is, Shiva, Shakti și Parvati,
Ritualul Celor 3 Binecuvântări Însuflețitoare și Întregitoare,
Unite În Binecuvântarea PHarHarTiosTerZEOmis PHarTerAnkhZEOmis
PHarTerZEOmisEyion AirthAnkhNemeTon OnDakOn ZamolxeOn.


-Azi este A 75-A Zi A Ritualului Lui Zamolxe și Shiva,

Ritualul Binecuvântării OnPHarTerNamaTios
Vairya Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios PHarTerAnkhHiminai PHarTerZEOmis,
Ritualul Binecuvântării Deschiderii Cerului Voinței Reânsuflețirii Spiritului
Din Tot Ce Există, Care Urmează Să Se Deschidă
În Inimile Fiilor și Preoților Soarelui și Cerului Inimii Lui Zamolxe.


5 >24.03.2018


-Azi este A 105-A Zi

A Ritualului PHarHarAminTios
Om NamoRaTer PHarHarPeTios PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios TaAnAnkh Himinai PHarTerZEOmis,
Ritual împlinit de Zamolxe și Is, Prin Care Ne Dăruiesc
Binecuvântarea - Rugăciune Pentru Înălțarea Însuflețitoare
În Puterea Ascunsă A Harului Voinței Focului Vieții,
Scris În Inimile Fiilor Soarelui Inimii Lui Zamolxe, Pe Altarul
PHarTerZEOmisEyion AnkhSat IsEyonKhis PHarAirthAnkhNemeTon,
Altarul Ascuns Al Voinței Harului și Puterii Din Inima Fiecăruia.

-
Azi este A 115-A Zi A Ritualului Morții, Al Reânsuflețirii și Al Renașterii

În Destinul Fiecăruia, Ritual Condus De Auraxarxa,
Zeița-Mamă A Destinului, Cea Care Înnoiește și Întregește Destinul.


-Azi este A 141-A Zi A Ritualului Jertfei Care Se Împlinește

Pe Altarul PHarTerAsirr - Altarul Jertfei Prin Care Ne Înălțăm
La Puterea Soarelui Fiecăruia Dintre Noi,
În Cerul Asirr, Ritual Care Ține Până mâine, 25 Martie.
===


-Azi Se Încheie Ritualurile MaTronAlia/Însămânțările De Primăvară,

Ritualuri Ale Vieții Care S-a Reânsuflețit și S-a Reânnoit.


-Și Azi, MaTronAliile,

Ritualul Semănării Semințelor Sfințeniei și Veșniciei Din Noi,
Se Împlineste Ca Un Ritual Al Binecuvântării și Al Sfințirii Pentru
Unirea Semințelor Dumnezeirii Din Om - A Unirii Dumnezeirii În Om,
Prin Zeițele-Mame-Preotese, Prin Puterea Lor De Mari Preotese
Ale Puterii Soarelui și Ale Vieții:
Is, Nephtis, Hathor, Maat, MaTuta, Iunona, Bendis, Hestia, SatiGermisHara,
DakhiaHana, DakhSheora, DaKhia, GeTona, MasaGeta, BeLoreithes, BoLoristeya,
DhumaVati, LakHma, Danu, OsTara, SarmiGeția, PeLasGaya, EriTreya,
IraVati, Aminisia, LuAna, Aiapiites, AvaLana, GuLa, Geea, TreKidiKa, NiKHaora
și GayaNika - Marea Preoteasă NiKa A Geei, Care Trăiește În PanGeea.

===

_________________
Roman ESIS / Romane S Is / E Namor SSS Arrow Paul HarTerAion.
avatar
Dacul din Lakhma
Lupul Hiperborean

Data de inscriere : 09/09/2008
Sex : masculin Localizare : Capitala Daciei, Drobeta (Uran) - LohuMana/Lakhma
Varsta : 58
Stare de spirit : Viu

Vezi profilul utilizatorului http://dacii-lui-zamolxe.forumz.ro

Sus In jos

Binecuvântarea și Sfințirea Pt. Unirea Semințelor Dumnezeirii Din Om, A Unirii Dumnezeirii În Om.

Mesaj  Dacul din Lakhma la data de Mier 28 Mar 2018 - 20:06

Azi, Când Se Încheie Ritualul Zeițelor-Mame,
Al Moașelor și Al Nașelor Puterilor De Pe Pământ și Din Ceruri,
Is și Zamolxe Rostesc Binecuvântarea Lor
Sfințitoare și Reânsuflețitoare
Pentru Încheierea Ritualului MaTronAlia,
În Timp Ce Împlinesc și Ritualul Binecuvântării și Sfințirii
Pentru Unirea Semințelor Dumnezeirii Din Om, A Unirii Dumnezeirii În Om,
Pentru Unirea Semințelor Dumnezeirii În Puterea Harului,
A Focului și A Voinței Iubirii Din Inima Omului:

"OooSat!

Isis KhaDroma!
Isis Akhet!

PHarHarAminTios Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis

PHarHarTios PHarTerAnkhHiminai PHarTerZEOmis PHarHarRAminIrthai!
PHarTerLakHarYios PHarRemAkhet!
PHarTerZEOmisEyion!
PHarTerAirthAnkhNemeTon!
Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios PHarTerAnkhHiminai PHarTerZEOmis!
PHarHarTiosTerZEOmIs!
PHarAirthAnkhNemeTon!
PHarTerPHarAnAmin!

PHarHarAminTios Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis

PHarHarTios PHarTerAnkhHiminai PHarTerZEOmis PHarHarRAminIrthai!
PHarTerHarEom IsTios!
PHarTerZEOmisEyion!
PHarTerAirthAnkh PHarTerAyion!
PHarTerAirthAnkhNemeTon!
Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios PHarTerAnkhHiminai PHarTerZEOmis!
PHarHarTiosTerZEOmIs!
PHarAirthAnkhNemeTon!
PHarTerPHarAnAmin!

PHarHarAminTios Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis

PHarHarTios PHarTerAnkhHiminai PHarTerZEOmis PHarHarRAminIrthai!
PHarHarTer PHarTerEosom PHarTerAirthAnkh PHarTerAyion!
PHarTerZEOmisEyion!
NemAnkh Airthai PHarTerAminis!
PHarTerAirthAnkhNemeTon!
Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios PHarTerAnkhHiminai PHarTerZEOmis!
PHarHarTiosTerZEOmIs!
PHarAirthAnkhNemeTon!
PHarTerPHarAnAmin!
.
OooSat!
TaTha That HaTa Iunis!
.
PHarTerAminis!
PHarTerZEOmisEyion!
PHarTerAirthAnkhNemeTon!
NemAnkh AnSata!
.
OooSat!
Isis El Hagar!
.
OooSat!
Isis AkhaBitya El Hagar!
Isis KhaDroma!
Isis Akhet!
.
NemAnkh PHarTerAirthAnkh PHarTerAyion!
PHarTerZEOmisEyion!
PHarHarTer PHarTerZEOmIs!
.
TaTha That HaTa Iunis!
.
PHarHarAminTios Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios PHarTerAnkhHiminai PHarTerZEOmis PHarHarRAminIrthai!
ZaHirPaRaisia PHarTerAnkhOn!
PRabHarTer PHarTerAnkhOn!
PHarTerZEOmisEyion!
PHarTerAirthAnkhNemeTon!
Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios PHarTerAnkhHiminai PHarTerZEOmis!
PHarHarTiosTerZEOmIs!
PHarAirthAnkhNemeTon!
PHarTerPHarAnAmin!
...
OooSat!
TaTha That HaTa Iunis!
.
PHarHarAminTios Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios PHarTerAnkhHiminai PHarTerZEOmis PHarHarRAminIrthai!
PHarTerAarokh PHarTerZEOmis!
PHarTerEom KHarYsTios Om!
PHarTerZEOmisEyion!
PHarTerAirthAnkhNemeTon!
Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios PHarTerAnkhHiminai PHarTerZEOmis!
PHarHarTiosTerZEOmIs!
PHarAirthAnkhNemeTon!
PHarTerPHarAnAmin!
.
PHarHarAminTios Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios PHarTerAnkhHiminai PHarTerZEOmis PHarHarRAminIrthai!
PHarTerEomOn Airthai PHarTerPHarHarEon Om Amin!
PHarTerEom KHarYsTios PHarTer PHarTerAnaSiron!
APaRamanPHarTikya!
PHarTerZEOmisEyion!
PHarTerAirthAnkhNemeTon!
Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios PHarTerAnkhHiminai PHarTerZEOmis!
PHarHarTiosTerZEOmIs!
PHarAirthAnkhNemeTon!
PHarTerPHarAnAmin!
.
PHarHarAminTios Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios PHarTerAnkhHiminai PHarTerZEOmis PHarHarRAminIrthai!
PHarTerTaAnAnkhTios!
PHarTerAiTer PHarTerHiminaiTer!
.
AnkhSata PHarTer TauTer PHarTerHiminaiAirthai!
PHarTerZEOmisEyion!
PHarTerAirthAnkhNemeTon!
Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios PHarTerAnkhHiminai PHarTerZEOmis!
PHarHarTiosTerZEOmIs!
PHarAirthAnkhNemeTon!
PHarTerPHarAnAmin!
.
OooSat!
TaTha That HaTa Iunis!
.
OooSat!
Isis KhaDroma!
Isis Akhet!
PHarTerZEOmisEyion!"

Adică:

.
"Binecuvântez Fiii Tronului Inimii Mele,
În Ceruri Și Pe Pământ,
În Ceruri Și În Inima Mea,
Prin Puterea Voinței Focului
Crucii Iubirii Și Sfințeniei Voinței Mirului Inimii Mele!
.
Binecuvântez,
În Ceruri Și Pe Pământ,
În Ceruri Și În Inima Lor,
Fiii Tronului Inimii Mele,
Care Se Reânsuflețesc Și Renasc
Prin Puterea Focului Voinței Vieții Din Lakhma!
Pe Altarul
Focului Și Puterii Voinței Reânsuflețirii Spiritului Și Sufletului,
La Poarta Voinței Harului Și Puterii Însuflețitoare Din Inimă!
La Poarta Cerului Puterii Întregitoare Și Sfințitoare
A Luminii Bucuriei Și Voinței Iubirii Sfințeniei
Voinței Duhului Vieții Tatălui Harului Întregitor,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimilor!
Prin Focul Și Harul Voinței Reânsuflețirii Spiritului
Și Iubirii Întregitoare Din Inimă!
Prin Puterea Însuflețitoare
A Focului Crucii Iubirii Și Voinței Sfințeniei Harului Vieții!
În Cerul Puterii Întregitoare Și Sfințitoare
A Luminii Și Voinței Iubirii Sfințeniei
Voinței Duhului Vieții Tatălui Harului Întregitor,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimilor!
.
Binecuvântată Este,
În Ceruri Și Pe Pământ,
În Ceruri Și În Inima Sa,
Puterea Crucii Voinței Care Ține Inima
Celui Care Binecuvântează
Prin Puterea Voinței Focului
Crucii Iubirii Și Sfințeniei Voinței Mirului Inimii,
Pe Altarul
Focului Și Puterii Voinței Reânsuflețirii Spiritului Și Sufletului,
La Poarta Voinței Harului Și Puterii Însuflețitoare Din Inima Sa!
La Poarta Cerului Puterii Întregitoare Și Sfințitoare
A Luminii Bucuriei Și Voinței Iubirii Sfințeniei
Voinței Duhului Vieții Tatălui Harului Întregitor,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimii Sale!
Prin Focul Și Harul Voinței Reânsuflețirii Spiritului
Și Iubirii Întregitoare Din Inimă!
În Cerul Puterii Întregitoare Și Sfințitoare
A Luminii Și Voinței Iubirii Sfințeniei
Voinței Duhului Vieții Tatălui Harului Întregitor,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimii Sale!
.

Prin Puterea Ascunsă A Voinței Inimii Mele,
Împlinești Misterul Voinței Harului
Iubirii Care Reânsuflețește Și Înnoiește Viața!
.
Binecuvântată Să Fie,
În Ceruri Și Pe Pământ,
În Ceruri Și În Inima Ta,
Puterea Crucii Voinței Care Ține Inima Ta!
.
Binecuvântată Să Fie,
În Ceruri Și Pe Pământ,
În Ceruri Și În Inima Ta,
Putererea Voinței Crucii Care Ține
Puterea Harului Reânsuflețitor, Nevăzut Al Inimii Tale!
.
Binecuvântez, Miruiesc Și Sfințesc
Focul Soarelui Voinței Inimii Mele!
.
Binecuvântez, Miruiesc Și Sfințesc
Focul Soarelui Voinței Inimii Tale!
.
Binecuvântez, Miruiesc Și Sfințesc
Fiii Soarelui Crucii Din Inima Mea!
.
Binecuvântez, Miruiesc Și Sfințesc
Soarele Și Credința Crucii Voinței Vieții Din Inima Ta!
La Poarta Cerului Puterii Întregitoare Și Sfințitoare
A Luminii Bucuriei Și Voinței Iubirii Sfințeniei
Voinței Duhului Vieții Tatălui Harului Întregitor,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimii Tale!
Prin Focul Și Harul Voinței Reânsuflețirii Spiritului
Și Iubirii Întregitoare Din Inimă!
Prin Puterea Însuflețitoare
A Focului Crucii Iubirii Și Voinței Sfințeniei Harului Vieții!
În Cerul Puterii Întregitoare Și Sfințitoare
A Luminii Și Voinței Iubirii Sfințeniei
Voinței Duhului Vieții Tatălui Harului Întregitor,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimii Tale!
.
Binecuvântez, Miruiesc Și Sfințesc,
În Ceruri Și Pe Pământ,
În Ceruri Și În Inimi,
Focul Soarelui Voinței Vieții,
În Fiii Soarelui Crucii Voinței Inimii Mele!
Prin Puterea Focului Crucii Voinței Iubirii
Și Sfințeniei Mirului Voinței Inimii Mele!
Pe Altarul
Focului Și Puterii Voinței Reânsuflețirii Spiritului Și Sufletului,
La Poarta Voinței Harului Și Puterii Însuflețitoare Din Inimă!
La Poarta Cerului Puterii Întregitoare Și Sfințitoare
A Luminii Bucuriei Și Voinței Iubirii Sfințeniei
Voinței Duhului Vieții Tatălui Harului Întregitor,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimilor!
.

Primește În Inima Ta
Binecuvântarea Puterii Voinței Focului
Și Mirului Crucii Voinței Iubirii Din Inima Mea!
.
Binecuvântată Este,
În Ceruri Și Pe Pământ,
În Ceruri Și În Inima Ta,
Puterea Voinței Focului Crucii Iubirii Și Sfințeniei
Mirului Voinței Care Ține Inima Ta!
Pe Altarul
Focului Și Puterii Voinței Reânsuflețirii Spiritului Și Sufletului,
La Poarta Voinței Harului Și Puterii Însuflețitoare Din Inima Ta!
La Poarta Cerului Puterii Întregitoare Și Sfințitoare
A Luminii Bucuriei Și Voinței Iubirii Sfințeniei
Voinței Duhului Vieții Tatălui Harului Întregitor,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimii Tale!
Prin Focul Și Harul Voinței Reânsuflețirii Spiritului
Și Iubirii Întregitoare Din Inimă!
Prin Puterea Însuflețitoare
A Focului Crucii Iubirii Și Voinței Sfințeniei Harului Vieții!
În Cerul Puterii Întregitoare Și Sfințitoare
A Luminii Și Voinței Iubirii Sfințeniei
Voinței Duhului Vieții Tatălui Harului Întregitor,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimii Tale!
.
Binecuvântată Este,
În Ceruri Și Pe Pământ,
În Ceruri Și În Inima Ta,
Puterea Voinței Focului Crucii Iubirii Și Sfințeniei
Mirului Voinței Care Ține Inima
Celui Care Binecuvântează
Prin Puterea Voinței Focului Crucii Iubirii
Și Sfințeniei Mirului Voinței Inimii!
Pe Altarul
Focului Și Puterii Voinței Reânsuflețirii Spiritului Și Sufletului,
La Poarta Voinței Harului Și Puterii Însuflețitoare Din Inimă!
La Poarta Cerului Puterii Întregitoare Și Sfințitoare
A Luminii Bucuriei Și Voinței Iubirii Sfințeniei
Voinței Duhului Vieții Tatălui Harului Întregitor,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimilor!
Prin Focul Și Harul Voinței Reânsuflețirii Spiritului
Și Iubirii Întregitoare Din Inimă!
Prin Puterea Însuflețitoare
A Focului Crucii Iubirii Și Voinței Sfințeniei Harului Vieții!
În Cerul Puterii Întregitoare Și Sfințitoare
A Luminii Și Voinței Iubirii Sfințeniei
Voinței Duhului Vieții Tatălui Harului Întregitor,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimilor!
.

Binecuvântată Este,
În Ceruri Și Pe Pământ,
În Ceruri Și În Inima Ta,
În Ceruri Și În Voința Reânsuflețirii Spiritului Din Inima Ta,
Voința Prin Care
Soarele Care Trăiește În Inima Ta
Se Reânsuflețește Și Se Aprinde
În Soarele Din Afara Ta!
În Soarele Din Inima Ta!
.
Voința Și Suflarea Soarelui Inimii Mele
Reânsuflețește Și Aprinde
Puterea Soarelui Vieții,
In Inima Ta
Și În Inimile Din Afara Ta!
-În Numele Tatălui,
-Al Fiului,
-Al Duhului Sfânt
-Și Al Lui Dumnezeu Care Este Unul!
.
Binecuvântare, Împăcare, Iubire Și Pace!
.
Putere Nepătrunsă A Lui Dumnezeu,
Mulțumire Și Binecuvântare
În Ceruri Și Pe Pământ,
În Ceruri Și În Inima Ta!
În Ceruri Și În Voința
Reânsuflețirii Spiritului Din Inima Ta!
Prin Focul Și Puterea Voinței Reânsuflețirii Spiritului Și Sufletului Tău,
La Poarta Voinței Harului Și Puterii Însuflețitoare Din Inimă!
La Poarta Cerului Puterii Întregitoare Și Sfințitoare
A Luminii Bucuriei Și Voinței Iubirii Sfințeniei
Voinței Duhului Vieții Tatălui Harului Întregitor,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimii Tale!
Prin Focul Și Harul Voinței Reânsuflețirii Spiritului
Și Iubirii Întregitoare Din Inimă!
Prin Puterea Însuflețitoare
A Focului Crucii Iubirii Și Voinței Sfințeniei Harului Vieții!
În Cerul Puterii Întregitoare Și Sfințitoare
A Luminii Și Voinței Iubirii Sfințeniei
Voinței Duhului Vieții Tatălui Harului Întregitor,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimii Tale!"
.
PHarAnAmin.
---
Succes tuturor!

_________________
Roman ESIS / Romane S Is / E Namor SSS Arrow Paul HarTerAion.
avatar
Dacul din Lakhma
Lupul Hiperborean

Data de inscriere : 09/09/2008
Sex : masculin Localizare : Capitala Daciei, Drobeta (Uran) - LohuMana/Lakhma
Varsta : 58
Stare de spirit : Viu

Vezi profilul utilizatorului http://dacii-lui-zamolxe.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum