A 10-A Zi A Înnoirii Cerurilor Din Anul Nou Al Dacilor =08.12.2017

In jos

A 10-A Zi A Înnoirii Cerurilor Din Anul Nou Al Dacilor =08.12.2017

Mesaj  Dacul din Lakhma la data de Mier 13 Dec 2017 - 17:42

1> 08.12.2017

-Azi este A 8-A Zi Din Luna
Decembrie/InDreAn,
Luna Puterilor Lui Iunona, Ianus, Ianna, Auraxarxa,Tutir, Amaltheya, Maat,
Osiris, Is, Horus, Turmazgada, Zalepekoosyos, Gebeleizis, Avalana,
Dhaukhon, Khandaon, Dekaineos, Venus, Jupiter și Atena.

-Luna Decembrie este Luna În Care Toate Ritualurile Sunt Conduse

De Zamolxe, Is, Khandaon, Auraxarxa, Tutir, Dekaineos, Avalana, Amaltheya și Ziaris.

-Ieri S-a Încheiat Anul Nou Al Lui Shiva,
Când, la fel ca și La Anul Nou Al Dacilor,

Toate Se Înnoiesc Mai Întâi În Ceruri, Apoi și Pe Pământ.

La Mulți Ani - Shiva!

La Mulți Ani - pentru Anul Nou Indian!

-Shiva cu Zamolxe au strigat împreună, și Ieri, Pentru Anul Nou Indian:


"PHarHarAminTios PHarTerAirthAnkhNemeTon PHarHarTiosTerZEOmIs!
PHarHarRAminIrthai!

EL HaYah!
Aum Namah ShivaYa!
EL HaYah!

Aum Namah ShivaYa!
El HaYah!

PHarAnDar!
PHarTerAirthAnkhNemeTon!
Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios TaAnAnkh Himinai PHarTerZEOmis! PHarHarTiosTerZEOmIs!
PHarAirthAnkhNemeTon!"

PHarAnAmin!
===

-Azi Am Intrat În Ultimele 3 Zile,
Din Cele 12 Zile Ale Înnoirii Cerurilor Din Anul Nou Al Dacilor.


-La Mulți Ani! - Dacilor Lui Zamolxe!
Fiilor Și Fiicelor Soarelui Inimii Lui Zamolxe!

"PHarHarAminTios PHarTerAirthAnkhNemeTon PHarHarTiosTerZEOmIs!
PHarHarRAminIrthai!

AnDar!
AmaLAnkh PHarTerZEOmis PHarTerIsAion!
PHarTerZEOmisEyion!
PHarTerArtPHarTerAsiRon!
PHarTerAirthAnkhNemeTon!
Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios TaAnAnkh Himinai PHarTerZEOmis! PHarHarTiosTerZEOmIs!
PHarAirthAnkhNemeTon!
PHarTerPHarAnAmin!"

La Mulți Ani Binecuvântați!
Fiilor Cerului,
Fiilor Soarelui
Și Fiilor Luminii,
În Bucuria Și În Sfințenia Lui Dumnezeu,
Care Este Unul!

La Mulți Ani
Binecuvântați!
Fiilor Soarelui Inimii Tatălui Harului Întregitor,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimilor Voastre!

La Mulți Ani
Binecuvântați!
Fiilor Cerului,
Fiilor Soarelui
Și Fiilor Tatălui Harului Întregitor,
Care Intră
Prin Poarta Cerului Puterii Întregitoare Și Sfințitoare
A Luminii Bucuriei Și Voinței Iubirii Sfințeniei
Voinței Duhului Vieții Tatălui Harului Întregitor,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimii Tale!
În Cerul Bucuriei Și Iubirii Sfințeniei Voinței Duhului Vieții!
În Cerul Puterii Întregitoare Și Sfințitoare
A Luminii Și Voinței Iubirii Tatălui Harului Întregitor,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimilor!"

PHarAnAmin.
===

-Azi Am Intrat și În Ultimele 3 Zile Ale Ritualurilor
LuPaRia,
Ritualuri Puternice De Schimbare, De Plămădire,
De Reânsuflețire și De Înnoire A Timpului,
Când Se Unește, În Inima Fiecăruia,
Timpul și Puterea Lupului, Cu Timpul și Puterea Șarpelui,
În Timpul Schimbării, Al Plămădirii, Al Reânsuflețirii sau
Al Înnoirii Destinului.

-Ritualurile Din Timpul Celor 12 Zile
LuPaRia sunt conduse de AvaLAna,
KhanDaon și DauKhOn, cei care împlinesc un Ritual Simbolic,
Al Deschiderii sau Al Reânsuflețirii, Al Înnoirii Puterii Mântuitoare.

-Azi A Început Ritualul Pentru Întregirea Însuflețitoare

A Puterii Soarelui Din Inima Fiecăruia,
Putere Prin Care Să Întrăm Fiecare
Pe Drumul Înnoit Al Soarelui Inimii Noastre,

Ritual De 7 Zile, împlinit De Cei 4 Zalmoși Ai Cerurilor și Ai Înnoirii Timpurilor:
-Zamolxe,
-Zalmoșu,
-ZeBeLeiYon, adică
Gebeleizis Cel Bătrân, Din Începuturi, și
-Sf.Nicolae - Neios.

-Tot Azi A Început și Ritualul
PHarHarAminTios
Om NamoRaTer
PHarHarPeTios PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios TaAnAnkh Himinai PHarTerZEOmis,
Ritual împlinit de Zamolxe și Is,
Prin Care Ne Dăruiesc Binecuvântarea - Rugăciune
Pentru Înălțarea Însuflețitoare
În Puterea Ascunsă A Harului Voinței Focului Vieții,
Scris În Inimile Fiilor Soarelui Inimii Lui Zamolxe, Pe Altarul
PHarTerZEOmisEyion  AnkhSat IsEyonKhis PHarAirthAnkhNemeTon,
Altarul Ascuns Al Voinței Harului și Puterii Din Inima Fiecăruia.

3> 08.12.2017


-Azi este A 3-A Zi În Care Cei 4 Zalmoși Ai Cerurilor și Ai Înnoirii Timpurilor

Împlinesc Ritualul De Deschidere A Drumului Soarelui Înnoit, Timp De 7 Zile.

-Azi este și A 3-A Zi A Ritualurilor De Binecuvântare

A Sufletelor și A Spiritelor Celor Care Au Murit,
Ritualuri Însuflețitoare Pentru Trecerea Între Ceruri,
Până În Cerul În Care Au De Intrat, Acum,
Când Cerurile Stau Deschise - Până După Bobotează.

-Azi este A 7-A Zi A Ritualului Morții,

Al Reânsuflețirii și Al Renașterii În Destinul Fiecaruia,
Ritual Condus De Auraxarxa, Zeița-Mamă A Destinului,
Cea Care Înnoiește și Întregește Destinul.

-Tot Azi este și A 7-A Zi A Ritualurilor PHalalphorii,

Ritualurile Preoteselor Lui Dionysos,
Pentru Puterea Sămânței De Viață Care Învie,
Din Thyrs-ul = Salagrama Lui Zamolxe, Osiris, AneRePahos, DionYsos și Shiva.

-Azi este A 8-A Zi A Ritualului Lui Is,

Ritualul PHarTerZEOmisPamyLia - PHarTerZEOmisPamyLios,
Ritualul De Ungere și De Sfințire A Reânsuflețirii și A Înnoirii Puterii Harului
Marilor Preoți Ai Marii Porți A Lui Isis El Hagar Ikenty,
În Preoții PHarAneRePahOs și PHarAstaNerkhis,
Dar și A Celorlalți Mari Preoți Ai Porților Ei,
Preoți Care Au De Ajuns Mai Adânc În Tabernacolul Ființei Fiecăruia.

-Azi este A 5-A Zi Din Cea De A 2-A Serie, A Ritualului
Misteriilor Osiriene,
care Se Desfășoară În Serii De 7+7+7 Zile,
Pe Altarul PenVer, Altarul Lui Osiris Înviat, Altarul Celui Puternic,
așa cum ne spun ei,
adică Altarul Vieții Lui Osiris Woser Hekenu
(ține 21 Zile, p.pe 17 Decembrie, în ziua Rit.KaBaNaYon/Saturnalii),
Ritualuri Pentru Dezlegarea și Unirea Puterilor Sufletului și Ale Spiritului.

4> 08.12.2017


>>Azi este A 14-A Zi A Următoarelor Ritualuri:


>Ritualurile
Osiris Vehem Ankh și Isis Ikenty,
fiind amândouă,
Ritualuri Ale Vieții Care Se Naște Mereu,

>Ritualurile
BaKHanAle și EleuTerii,

>Ritualurile
LibeRAlii,

>Ritualul
El HaYah, Al Lui Shiva,
Ritual Al Marelui Dumnezeu, "Cel Care Nu Se Vede",
Ritual făcut de Shiva, Amon, Mut, Nefertum și Khonsu,

>Ritualul Pentru Puterea Ochiului
TiLaKa,
Dăruit Dacilor Soarelui Inimii Lui Zamolxe.

=Toate Aceste Ritualuri Sunt Ritualuri De Eliberare A Sufletului

și Toate Ne Duc În Infernul Lui Shiva,
Dar și În Întunericul Ființei,
Pe Care Să Îl Simțim În Suflet, În Spirit și În Trup,

Acolo Unde Se Zămislesc Semințele Înnoitoare
Ale Iubirii Voinței și Puterii Vieții Sufletului și Spiritului.

>>Azi este A 24-A Zi A Următoarelor Ritualuri:


>A Ritualurilor
Alii,
Ritualuri Ale Focurilor Lui Agni, Apollo, Amon și Mut,
Ritualuri Ale Focurilor De Purificare A Sufletului și A Spiritului.

>A Ritualului Prin Care
BradhaShiva - Shiva Cel Bătrân, ca și Zalmoșu,
Ne-a Adâncit În HuangDuan = Burduful Haosului Din Noi
(din Cerurile/Energiile Chineze ale lui Lao Tze, Marele Preot Chinez).

>A Ritualului
BRamWen,
Ritual De Purificare și De Înnoire A Puterilor Sufletului și Spiritului,
condus de Shiva BradhaShiva, împreună cu LaKini Shakti.

-Azi este A 3-A Zi, Din Cea De A 6-A Serie De 7 Zile A Ritualurilor ArmiLustrii,

Ritualuri De Purificare A Spiritului, Pentru Fiii și Preoții Soarelui,
care Se Desfășoară În 9 Serii De Câte 7 Zile
(63 Zile, p.pe 25 Decembrie / IndreAn),
Ritualuri Care Se Împlinesc Prin Energiile Lui Zeus și Atena,
Dar și Prin Preoții Lor, Preoții Averunci.


-Azi este A 36-A Zi A Ritualului Jertfei

Care Se Împlinește Pe Altarul PHarTerAsirr - Altarul Jertfei
Prin Care Ne Înălțăm La Puterea Soarelui Fiecăruia Dintre Noi, În Cerul Asirr,
Ritual Care Ține Până Pe 25 Martie.

5> 08.12.2017


-În Noaptea Asta, Începe Ritualul BendiDeea,
Ritual Al Zeițelor-Mame Ale Creației,

Ritual Care Se Împlinește Pentru Întregirea Puterii Mamei și A Tatălui Creației,
În Acel "Unul" Al Creației,
Pe Treapta, În Cerul și În Timpul În Care Suntem Acum.

-În Noaptea Care Urmează, 8/9 Decembrie, Is, Bendis, Lakshmi și Saraswati

Le Cheamă Pe Toate Celelălte Zeițe-Mame, În Dansul Lor Ritualic,
Dans care seamană cu Dansul Cosmic TanDava, Al Lui Shiva.

-Ritualul
BendiDeea, care începe în noaptea asta,
este Un Ritual Al Zeițelor-Mame, Condus De Zeița BonaDeea,
Zeița-Mamă Care Ocrotește Toate Casele și Familiile.

-BonaDeea
este Zeița Care Duce Lumina Pe Altarele Din Fiecare Casă,
Dar și Pe Altarele Inimii, În Fiecare Zi A Anului.

-În Timpul Celor 3 Zile Ale Ritualului
BendiDeea,
Zeița
BonaDeea, împreună cu Is, Bendis, NiKHaOra, MasaGeta,
AuraXarxa, EriTreYa, LaKHma,
Aminisia, Beloreithes, Boloristeya,
Geea, MaMmu, NaMmu, Ninharsag, Hera,
Hestia, Artemis,
Shakti, Aditya, Lakshmi, Parvati, Khinnamasta, Saraswati,
Nyx, Akhar
...și Toate Zeițele-Mame,

Din Toate Civilizațiile și Din Toate Timpurile,
împlinesc, pentru noi, Ritualuri De Jertfă, De Reânsuflețire și De Luminare,
Pe Altarele Lor, Dar și Pe Altarele Noastre, Văzute și Nevăzute,
În Cerul Puterii Întregitoare A Luminii și Voinței Iubirii Tatălui Harului Întregitor.

-În Seara Asta, La Plecarea Lui Ra,

Am Intrat În Ultimele 3 Nopți Ale Ritualului Penația,
Ritualul Deschiderii Cerurilor, Al Schimbării și Înnoirii Timpului,
În Timpul Cărora Se Fac Ritualuri Pentru Purificarea Timpului,
În Noul An Al Dacilor.

-În Timpul Celor 12 Zile și Nopți Penația, Zamolxe, împreună cu

ZalmoTrakhsos, Zalepekoosyos, TurmaZgada, Sabazios,
Gebeleizis, Diupaneus, Daduhos, Lukhonochos, Khandaon, Avalana,
Dhaukon, Daoikhis, Volkoblac, Șaue, Samas, Zalharis, Daksha și
ZalDaksHaraKhan, Shiva și Osiris conduc Ritualul Penația,
Prin Care Zeii Întunecați Coboară În Părțile Întunecate Ale Ființei,
Pentru A Ocroti Casa Trupului, De Întunericul Nepurificat Din KaLPa.
---
Să ne auzim cu bine!

_________________
Roman ESIS / Romane S Is / E Namor SSS Arrow Paul HarTerAion.
avatar
Dacul din Lakhma
Lupul Hiperborean

Data de inscriere : 09/09/2008
Sex : masculin Localizare : Capitala Daciei, Drobeta (Uran) - LohuMana/Lakhma
Varsta : 58
Stare de spirit : Viu

Vezi profilul utilizatorului http://dacii-lui-zamolxe.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum