Ziua Sf.Dumitru, adică DemeTrios, sau DimiTrie > ZakhsyEros / AdmuTryos, Ziua PoitTrya =26.10.2017

In jos

Ziua Sf.Dumitru, adică DemeTrios, sau DimiTrie > ZakhsyEros / AdmuTryos, Ziua PoitTrya =26.10.2017

Mesaj  Dacul din Lakhma la data de Vin 27 Oct 2017 - 23:06

1> 26.10.2017

-Azi este A 26-A Zi A Lunii Octombrie, Luna BedromiOn - KartiKHa la Shiva,
Luna Puterii Lupului, Luna Puterilor Lui Ianus, Iunona,
TurmaZgada, VolKoblac, ARes, ZaLePekoOsyOs, ZaLmoTrakhsOs,
Dar și A Tuturor Zeilor Adânci, Întunecați și Puternici.

-Azi este Ziua
Sf.DumiTru, Ziua Morții Sf.DumiTru,
Izvorâtorul și Înnoitorul Mirului Care Se Revarsă De La Tatăl,
Cea De A 2-A Zi Din Cele 3 Zile Sfinte PoiTrya, Din Această Perioadă,
așa cum spune Daduhos:

1. Ieri, când a fost Ziua Ritualului De Pregătire A Jertfei Sf.DumiTru,


2. Azi, când este Ritualul Morții Sf.Dumitru,


3. Mâine, când este Ziua Binecuvântării Renașterii, Prin Jertfă Și Moarte.


-Azi este Ultima Zi A Ritualului De 7+7+7
Zile Al Deschiderii Puterii Porților Lui Is,
La Poarta PHarTerZEOmisEyion, Poarta Voinței Harului și Puterii Din Inimă.

-Azi este și Ultima Zi A Ritualului De 7+7+7 Zile Al Revărsării Voinței Harului

Peste Focul Luminii Începutului Din Inima Fiecărui Fiu și Preot Al Soarelui.

-Azi este A 3-A Zi A Ritualului Lui Is,
De Unire A Focurilor De Pe Cele 3 Altare:

-Altarul
IsEum,
-Altarul PHarRemAkhet și
-Altarul PHarTerEarisTauZamaruHara.

-Tot Azi este A 3-A Zi A Ritualurilor ArmiLustrii,
Ritualuri De Purificare A Spiritului, Pentru Fiii și Preoții Soarelui,
care Se Desfășoară În 9 Serii De Câte 7 Zile
(63 Zile, p.pe 25 Decembrie),
Ritualuri Care Se Împlinesc Prin Energiile Lui Zeus și Atena,
Dar și Prin Preoții Lor, Preoții Averunci.

-Și Tot Azi este A 3-A Zi A Ritualului NaGaKHai, condus de Shiva, Shakti, Zamolxe și Is,
Un Ritual Al PreDestinării,
Dar și Un Ritual De Purificare, De Împăcare și De Mântuire A Ființei.

-Azi este A 6-A Zi A Puterii Magice A Crucii Lui Is,
Ritual Al Puterii Tyjet = Puterea Crucii Lui Is,
care Se Desfășoară Timp De 13 Zile (p.pe 2 Noiembrie).

2> 26.10.2017


-Azi este Prima Zi, Din Cea De A 2-A Serie De 7 Zile
A Ritualurilor Însuflețitoare, De Zămislire, De Plămădire și De Reânsuflețire,
Dar și De Jertfă și De Dăruire A Puterii Suflării Voinței Vieții Lui Is,
La Porțile Însuflețitoare Ale Lui Is, De La Noua Poartă A Soarelui,
Pe Altarele Însuflețitoare Ale Dacilor,
Ritualuri Care Se Desfășoară Timp De 7+7+7+3 Zile,
În Fiecare Dintre Fiii și Preoții Soarelui,
Prin Puterea Marelui Preot Din Fiecare Dintre Noi
(24 Zile, p.pe 11 Noiembrie):

1. Ritualul
Om NamoRaTer  PHarHarTios PHarTerZEOmis
EarisTauZamaru PHarZalPHarTerEonkhis,
Ritualul Dacic Străvechi De Mulțumire
Pentru Că Trăim Sub Ocrotirea Puterii Duhului Sfânt,


2. Ritualul Binecuvântării Nașterii Puterii Lui Dumnezeu Cel Zămislit

În Cerul Voinței Iubirii și Al Luminii Care Mișcă Puterea Voinței Vieții,
Ritual Al Binecuvântării Înnoirii Nașterii Dumnezeului Zămislit În Fiecare Dintre Noi,

3. Ritualurile
PHarTerZEOmOnis PHarTerRaZisiYion,
Ritualuri De Jertfă și De Dăruire A Puterii Suflării Voinței Vieții Lui Is,
La Porțile Însuflețitoare Ale Lui Is, Din Inimile Fiecăruia,

4. Ritualurile
PHarDakhsPHarTerZisEyion,
Ritualuri Ale Binecuvântării Sfințitoare și Însuflețitoare A Lui Zamolxe și Is,
Pentru A Ne Înălța În Cerul și În Câmpiile EaRu, Unde Este Cerul Veșniciei,
Cerul Unde Se Nasc, Renasc și Trăiesc
Cei Care Primesc și Păstrează Cheile Duhului Sfânt,

Cerul Care Se Deschide În Inima Fiecăruia Dintre Noi,
Atunci Când Se Împlinește Timpul Inimii Fiecăruia.

-Toate Aceste Ritualuri Se Împlinesc La Porțile Lui Is,

De La Noua Poartă A Soarelui,
În Inimile Fiilor și Preoților Puterii Iubirii Suflării Lui Is,
Dăruiți Cu Harul Focului Voinței Crucii Vieții,
Cei Născuți Să Primească și Să Păstreze
Cheile Puterii Voinței Harului Duhului Sfânt,

Prin Harul și Focul Voinței Iubirii Din Soarele Inimii Dacului NikHaOros.

=Dacul
NiKHaOros =
Fiul Lui Zamolxe și Is,
Nepotul Lui Zalmoșu și BeLarundis, Geb și Nut,
Marele Preot Care Ne Înalță, Știut sau NeȘtiut,
Pe Altarul Puterii Focului Voinței Inimii.

3> 26.10.2017


-Azi este A 19-A Zi În Care Zamolxe și Is,
HieroKerix și KaTaBaite Împlinesc și Ritualul De Binecuvântare
A Înnoirii Puterilor Numelor și Harului Preoților Altarului Tatălui Harului,
Din Ritualurile BeDromiOn și KariTesia,
= PerHarTer PHarNamaTyos = Marele Preot Din KariTesia și BedromiOn, cu
= Mana PHarNamaTyos, Armonia / Puterea Lui.

-Azi este A 23-A Zi A Ritualului De Înnoire A Binecuvântării
și A Sfințirii Legământului Voinței Iubirii De Foc,
La Poarta Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios TaAnAnkh Himinai PHarTerZEOmis,
Poarta Cerului Puterii Întregitoare Și Sfințitoare
A Luminii Bucuriei Și Voinței Iubirii Sfințeniei
Voinței Duhului Vieții Tatălui Harului Întregitor
-
PHarTer PerHar PHarNamaTHyos,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimilor.

-Zamolxe Împlinește Acest Ritual De Înnoire A Binecuvântării

și A Sfințirii Legământului Voinței Iubirii De Foc,
Prin MelKhisedec - Marele Preot Al Dumnezeului Cel Viu
= Cel Care Trăiește În Inima Dumnezeului Cel Viu,
Legământ Al Voinței Iubirii De Foc,
Scris În Crucea Sfințeniei Voinței Vieții
Din Inimile Fiilor Soarelui și Cerului Inimii Sale.


-Azi este Prima Zi Din Cea De A 4-A Serie De 7 Zile,
A Celor 2 Mari Ritualuri, Care Se Desfășoară În Paralel,
(63 de zile, p.pe 4 Decembrie, când este A 6-A Zi Din Anul Nou Al Dacilor)
În 9 Serii De Câte 7 Zile:
Ritualurile BedromiOn și KariTesii, Ritualuri De Jertfă Ale Fiilor Soarelui
=Ale Misticilor Inițiați Ai Soarelui= Ritualuri Foarte Puternice,
conduse de Zamolxe, Is și Aditya, de Ra, Manitu și KayDara.
===

=Azi este A 3-A Zi A Ritualului Însuflețitor și Întregitor Al Unirii Altarelor,
Pe Care Zamolxe și Is Îl Împlinesc Prin Mirul și
Focul Voinței Sfințeniei Iubirii Revărsate În Inima, Dar și Prin:

-Puterea
PHarHarEon,
adică, Puterea Mirului HarEon, Mirul Lui Zamolxe,
Născut În Sfințenia Inimii,

-Puterea
PHarHarEon DerLa,
adică, Puterea Harului Născut În Sfințenia Inimii,


-Puterea
DaanBaLa, Care Unește Puterile De Până Acum,
Prin Puterea Focului Voinței Sfințeniei și Iubirii.

4> 26.10.2017


-Azi a fost Ziua
Sf.DumiTru, Ziua Morții Sf.DumiTru,
Izvorâtorul și Înnoitorul Mirului Care Se Revarsă De La Tatăl,
Cea De A 2-A Zi A Celor 3 Zile Sfinte PoiTrya, Din Această Perioadă,
așa cum ne spune Daduhos.

-Sf.Dumitru este adus de către
Zalepekoosyos, Dedwen și AdmuTrios.

-Zalepekoosyos și Daduhos ne spun că
Sf.Dumitru, cel pe care îl știm noi, vine dinspre Zeul Geto-Dac ZakhsyEros,
cel care apare Jumătate Kabir (Cal), Jumătate Lup,
și al cărui nume înseamnă "Cel Priceput și Răbdător".

= ZakhsyEros
="Cel Priceput și Răbdător".

-ZakhsyEros
este Zeul Care A Fost Jertfit Prin Foc
și Renăscut În Zeul Trac
AdmuTryos,
tot Cu Înfațișare De Kabir și Lup, iar acesta A Trecut,
Renăscut,
în DemeTrios, adică DumiTru sau DimiTrie.

-ZakhsyEros,
împreună cu AdmuTryos și Dedwen,
conduc Ritualurile Cu Focuri Din Cele 3 Zile Sfinte PoiTrya.

-Dedwen
este Zeul-Preot Care Aduce și Arde Tămâie
Pe Altarul Om NamoRaTer PHarZalPHarTerEonkhis
PHarHarTios TaAnAnkh Himinai PHarTerZEOmis,
Altarul Porții Cerului Puterii Întregitoare Și Sfințitoare
A Luminii Bucuriei Și Voinței Iubirii Sfințeniei
Voinței Duhului Vieții Tatălui Harului Întregitor
- PHarTer PerHar PHarNamaThyos,
Care Trăiește În Mijlocul Crucii Voinței Inimilor.

-Odata cu
ZakhsyEros, AdmuTryos și Dedwen, Timp De 3 Nopți,
Toți Marii Preoți Din Ritualurile Bedromion și Karitesii,
Aprind foarte Multe Focuri, pentru că
Acum Este Timpul Împlinirii Ritualurilor Morții și Ale Renașterii Prin Foc,
Ritualuri care vin de la Daci și Traco-Geți.
---
Să ne auzim cu bine!

_________________
Roman ESIS / Romane S Is / E Namor SSS Arrow Paul HarTerAion.
avatar
Dacul din Lakhma
Lupul Hiperborean

Data de inscriere : 09/09/2008
Sex : masculin Localizare : Capitala Daciei, Drobeta (Uran) - LohuMana/Lakhma
Varsta : 58
Stare de spirit : Viu

Vezi profilul utilizatorului http://dacii-lui-zamolxe.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum